[1]
M. A. Muhammad Arfan dan A. F. Adam Firdaus, “PENGENALAN APLIKASI HADIS ‘SATU HARI SATU HADIS” DAN ‘40 HADIS MUDAH DIHAFAL’”, AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits, vol. 1, no. 1, hlm. 65–91, Jan 2023.