Muhammad Arfan, Muhammad Arfan, dan Adam Firdaus Adam Firdaus. 2023. “PENGENALAN APLIKASI HADIS ‘SATU HARI SATU HADIS” DAN ‘40 HADIS MUDAH DIHAFAL’”. AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits 1 (1):65-91. https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/view/271.