Abdul Rahman Ramadhan, A. R. R., & Siti Aisyah Nur Sari, S. A. N. S. (2023). URGENSI PROGRAM STUDI ILMU HADIS PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM TERHADAP PENYEBARAN HADIS PALSU PADA ERA DIGITAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits, 1(1), 1–25. Diambil dari https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/view/268