(1)
Abdul Rahman Ramadhan, A. R. R.; Siti Aisyah Nur Sari, S. A. N. S. URGENSI PROGRAM STUDI ILMU HADIS PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM TERHADAP PENYEBARAN HADIS PALSU PADA ERA DIGITAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits 2023, 1, 1-25.