[1]
Abdul Rahman Ramadhan, A.R.R. dan Siti Aisyah Nur Sari, S.A.N.S. 2023. URGENSI PROGRAM STUDI ILMU HADIS PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM TERHADAP PENYEBARAN HADIS PALSU PADA ERA DIGITAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits. 1, 1 (Jan 2023), 1–25.