FOCUS & SCOPE

Al-Majaalis adalah Jurnal Dirasat Islamiyah di terbitkan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Al-Majaalis awalnya dipublikasikan dalam bentuk cetak, fokus pada kajian-kajian Islam, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, pemikiran Islam dan pendidikan Islam.


Jurnal dapat dikutip, digunakan untuk kepentingan yang baik dan ilmiah.