1.
Hendri Waluyo Lensa. منهج البخاري في رواية كتاب الحديث المؤلف قبله في كتابه " الجامع الصحيح" (دراسة على مرويات البخاري في جامعه من كتاب أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نموذجا). amj [Internet]. 2018 Nov. 20 [cited 2023 Sep. 30];6(1):85-120. Available from: http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/105