[1]
Hendri Waluyo Lensa, “منهج البخاري في رواية كتاب الحديث المؤلف قبله في كتابه ‘ الجامع الصحيح’ (دراسة على مرويات البخاري في جامعه من كتاب أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نموذجا)”, amj, vol. 6, no. 1, pp. 85–120, Nov. 2018.