Zulfahmi, S. (2021). STUDI ANALISIS SYARAH HADIS LARANGAN MENUTUP MULUT KETIKA SALAT: SINKRONISASI LARANGAN DALAM HADIS DENGAN ANJURAN MENGENAKAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19. Al-Majaalis, 9(1), 74–90. https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i1.177