(1)
Hendri Waluyo Lensa. منهج البخاري في رواية كتاب الحديث المؤلف قبله في كتابه " الجامع الصحيح" (دراسة على مرويات البخاري في جامعه من كتاب أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نموذجا). amj 2018, 6, 85-120.