Mitra Bestari

Dr. Syafiq Riza Hasan, M.A, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Dr. Roy Grafika Penataran, M.A, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Muhsan, Lc., M.H.I, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Hendri Waluyo Lensa, Lc., M.Hum, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Misbahuzzulam, Lc., M.H.I, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia